top of page

Rappellering

Gjennom tusenar av år har vatn og is, skore og sprengt seg gjennom berget og skapt dette eventyrlege juvet. Skjerma mot vær og vind, og med vannføring heile året gjev juvet gode vilkår for eit rikt plateliv. Elva Aura har sidan 1919 vore regulert, og frå 1965 vore "tørrlagt". Som fylgje av dette er det jevnt over låg vassføring, noko som gjer det mogleg for dei aller fleste å vandre i juvet.

Ei naturoppleving utan like!      

Ein ypperleg aktivitet kombinert med juving for dei som ynskjer ei ekstra utfordring. 

 

Inkludert

  • Lokalkjend guide

  • 5 mm våtdrakt

  • 3 mm Våtsokker

  • Flytevest

  • Hjelm

Ikkje Inkludert

  • Sko

  • Shorts

klukke.png

Varigheit

2 - 5 timar

team.png

Antall deltakarar

2-10

pris.png

Pris

1100 NOK per person

bottom of page